Geblunder van de gemeente kost de burger uiteindelijk duizenden euro's.

Zoals wellicht bij u bekend is, is er een langlopend conflict tussen de gemeente Bellingwedde en “de muizenman” dhr. Geenhuizen. Een van de punten waarover dhr Geenhuizen in conflict is met de gemeente Bellingwedde is de afstand die er tussen woonerven en productiegronden moet zijn. Deze afstand moet namelijk 15 meter zijn.

Op 24 november 1998 verleent de gemeente Bellingwedde aan GIN Grondexploytatiemaatschappij B.V. een aanlegvergunning voor inplant van productiebossen op een aantal locaties. In deze vergunning staat expliciet vermeld dat er tussen woonerven en productiegronden een afstand van minimaal 15 meter moet zijn.

Op 16 april 2004 komt er na klachten van dhr. Geenhuizen antwoord van de gemeente Bellingwedde dat de afstand na controle inderdaad te klein is. Namelijk 6 tot 14 meter in plaats van de in de vergunning vereiste 15 meter. Een en ander zou hersteld worden. Wel zou de heer Geenhuizen schriftelijk verklaard hebben geen bezwaren te hebben tegen een kortere afstand. De papieren waarin dit zou staan kunnen echter niet meer door de gemeent getoond worden. De heer Geenhuizen zegt dit nooit verklaard te hebben.

Op 11 juli 2007 komt er wederom een brief van de gemeente Bellingwedde aan dhr. Geenhuizen. In deze brief verklaart de gemeente Bellingwedde dat na meting de afstand over de gehele breedte wel 15 meter is.

Op 23 juni 2009 stuurt de gemeente het reeds op 11 mei 2009 failliet gegane GIN een brief met het verzoek de afstand van 15 meter te herstellen.

Op 10 augustus 2009 volgt er opeens een brief van de gemeente Bellingwedde aan de advocaat van het inmiddels failliete GIN waarin staat dat de afstand niet voldoet aan de eis die in de vergunning staat. Tevens geeft de gemeente in dezelfde brief aan dat ivm het faillissement van GIN Grondexploitatiemaatschappij B.V. de gemeente zelf de kosten zal betalen om de vereiste afstand te herstellen.

De afstand moest op 2 locaties worden hersteld. Zowel bij dhr. Geenhuizen als nabij Rhederweg 13. Het herstellen van de afstand door een derde partij heeft de gemeente Bellingwedde naar horen zeggen zeker 30000 euro gekost. Niet alleen het bedrijf wat daadwerkelijk de strook van 15 meter hersteld heeft, maar ook de tijd die erin gestoken is door de gemeenteambtenaren kost de nodige euro's. Dat is geld wat rechtstreeks bij de burger vandaan komt. Als de gemeente Bellingwedde nu wat beter opgelet had, dan had de gemeente Bellingwedde ruim voordat GIN Grondexploitatiemaatschappij B.V. failliet was gegaan de kosten op hen kunnen verhalen. In 2004 had de gemeente Bellingwedde immers al geconstateerd dat een en ander niet voldeed aan de eisen die in de vergunning stonden.

De originele brieven kunt u lezen via onderstaande linkjes.

aanlegvergunning productiebos 24 november 1998
reactie op handhavingsverzoek 16 april 2004
naleving aanlegvergunning houtopstand 11 juli 2007
accoordverklaring beëindiging overtredingen 10 augustus 2009
reeds failliet GIN krijgt verzoek afstand Rhederweg te herstellen 23 juni 2009


©2007 Plaatselijk Belang Bellingwedde