Het GRENSDORP staat niet meer op de kaart ……….

Het in onze ogen onzinnige plan om samen met de gemeente Rhede een dorp te realiseren op de grens van Bellingwolde en Rhede is komen te vervallen.

De gedane investeringen in tijd en geld kunnen definitief onder de post luchtkastelen worden afgeboekt. Natuurlijk zal er wel ergens een positief effect zijn, overal leert men iets van. Wat men echter vooral zou kunnen leren uit dit debacle zullen we eens in het kort langs lopen.

meer

 


©2007 Plaatselijk Belang Bellingwedde